Villkor

CupOnline (nedan även benämnt Systemet/Webbplatsen/Hemsidan) ägs och utvecklas av CoreIT, KärnIT AB i Örnsköldsvik (nedan benämnt CoreIT).

Nedanstående villkor kan när som helst ändras och uppdateras och som användare av systemet är det ditt ansvar att hålla dig informerad om de regler som gäller 

Ansvar

CupOnline garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsterna. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför vår kontroll och vi ställer inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet. CupOnline kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll.

Immateriella rättigheter

All Information, mjukvara, utrusning, data och annat material, utvecklad eller tillhandahållen av CoreIT eller dess leverantörer eller dotterbolag eller som på annat sätt används för att tillhandahålla Systemet, inkluderat samtliga immateriella rättigheter, är och förblir egendom till CoreIT eller dess leverantörer. Du tillåts ej sälja, licensiera ut, låna ut, underlicensiera, modifiera, kopiera, reproducera eller överföra information eller annat material från systemet, eller på liknande sätt göra sådant innehåll tillgängligt för någon annan, utan skriftligt medgivande från CoreIT.

Du är ensamt ansvarig för att du innehar samtliga rättigheter som krävs till den information du publicerar, använder eller på annat sätt tillgängliggör på CupOnline. Du får inte publicera information som utgör intrång i eller kränker någon annans immateriella rättighet, affärshemlighet eller annan rättighet, är felaktig eller vilseledande, utgör spam, annan oönskad reklam, väcker anstöt eller är olämplig, nedsättande, kränkande, obscent, pornografisk, rasistisk, politisk, oanständig eller olaglig.

Genom att publicera och tillgängliggöra Information på CupOnline ger du CoreIT en oinskränkt rätt att vederlagsfritt hantera och förfoga över informationen, genom att exempelvis bearbeta, lagra eller kopiera informationen och göra den tillgänglig för allmänheten. 

CoreIT förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ta bort all information eller annat material som exempelvis utgör upphovsrättsintrång.